Ministarstvo unutarnjih poslova

Ministar
Slađan Bevanda
Rođen  5. rujna 1963. godine u Mostaru. Osnovnu školu i Staru Gimnaziju završio  u Mostaru, na mostarskom Strojarskom fakultetu stekao stručnu spremu diplomiranog inženjera strojarstva. U dosadašnjoj karijeri radio  na poslovima savjetnika predsjednika Vlade HNŽ, člana Uprave Hercegovina osiguranja, pomoćnika direktora u Auto kući Mercedes Benz, te kao samostalni konstruktor alata u poduzeću Soko Mostar, vijećnik HDZ BiH u Gradskom vijeću Mostar. Oženjen, otac troje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Brune Bušića bb,
88000 Mostar
Ured ministra:
036/383-100
Ured komesara:
036/383-102
Operativni centar u sjedištu:
036/383-232
036/327-147 kabinet@muphnk.ba
Opis poslova Ministarstva