Ministarstvo financija

Ministar
Adnan Faladžić
-

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Kneza Domagoja bb.
88000 Mostar
Identifikacijski broj: 4227307110007
036/356-100 036/356-170 mf.ras07@tel.net.ba
mf.personal07@tel.net.ba
Opis poslova Ministarstva

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

Ministar:
Adnan Faladžić
Tel: +387 36 325-400
Fax: +387 36 326-694
E.mail: mf.ministar07@tel.net.ba

Tajnik ministarstva:
Snježana Mucić
Tel: +387 36 312-168
Fax: +387 36 325-400
E.mail: snjezana.mucic@tel.net.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za proračun i fiskalnu politiku:
Vejsil Cokoja
Tel: +387 36 312-169
Fax: +387 36 325-400
E.mail: vejsil.cokoja@tel.net.ba

Pomoćnik ministra u Sektoru za riznicu:
Nada Glibić
Tel: +387 36 326-704
Fax: +387 36 320-401
E.mail: nada.glibic@tel.net.ba


OPIS POSLOVA MINISTARSTVA FINANCIJA HNŽ

Ministarstvo obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na:

 1. porezni sustav i poreznu politiku Županije;
 2. sustav taksi iz nadležnosti Županije;
 3. financiranje funkcija Županije – izrada i izvršenja Proračuna Županije i godišnjeg obračuna Proračuna Županije;
 4. utvrđivanje dinamike praćenja i planiranja nedostajućih sredstava, koncentraciju i financijskih sredstava;
 5. sustav financiranja općih i društvenih potreba;
 6. osiguranje financijskih tržišta i poboljšanje financijskog sustava na prostoru Županije;
 7. ekonomsko-financijske poslove u vezi sa imovinom Županije;
 8. inspekcijski nadzor u svim oblastima iz svoje nadležnosti;
 9. prati i analizira provođenje ukupne financijske politike Federacije, njezin utjecaj na financijsko stanje i kretanje u Županiji, te preko Županijskih zastupnika u federalnim organima vlasti traži poduzimanje odgovarajućih mjera;
 10. analizira i daje ocjenu rada federalnih financijskih organa i organizacija na nivou Županije (poreznih tijela i dr.);
 11. priprema nacrte zakona iz svoje oblasti;.
 12. obavljanje i drugih poslova iz ovih oblasti, sukladno zakonu.USVOJENI PROPISI IZ NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA

 

 1. Zakon o porezima HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 6/98 i 6/99 i 5/04, 5/05, 2/06, 4/07 ).
 2. Zakon o pripadnosti javnih prihoda HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 4/00, 5/04, 2/06).
 3. Zakon o porezu na promet nekretnina HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 8/00, 5/04 ).
 4. Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 3/04 ).
 5. Zakon o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjeg duga HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 8/06 ).
 6. Uredba o utvrđivanju poreznih obveznika poreza na dobit fizičkih osoba koje plaćaju porez na dobit u paušalnom iznosu i visine poreza (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 10/99 ).
 7. Upute za primjenu Zakona o porezima HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 10/99 ).
 8. Pravilnik o izdavanju, stavljanju u promet i povlačenju iz prometa Županijskih biljega (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 2/01,3/06).
 9. Naputak o izvršavanju proračuna sa jedinstvenog računa trezora (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 6/04).
 10. Naputak o blagajničkom poslovanju (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 6/04).
 11. Naputak o proceduri za blagajničke poslove i blagajnički maksimum (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 6/04).
 12. Pravilnik o računovodstvenoj i financijskoj internoj kontroli i nadzoru (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 13. Pravilnik o popisu imovine, potraživanja i obaveza (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/ 07).
 14. Pravilnik o procedurama za povrat i preknjiženje više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda sa jedinstvenog računa trezora HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 15. Naputak o sadržaju i načinu vođenja registra korisnika Proračuna HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 16. Naputak o kolanju računovodstvene dokumentacije (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 17. Naputak o otvaranju depozitnih računa kod pravosudnih organa u HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 18. Instrukcija o unosu podataka u sustav centralizovanog obračuna plaća (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 19. Instrukcija o proceduri za uplatu vlastitih prihoda (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 20. Instrukcija o načinu realizacije grantova iz Proračuna HNŽ (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 21. Procedure načina evidentiranja i plaćanja ulaznih faktura (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/07).
 22. Naputak o sadržaju i načinu vođenja registra ugovora o koncesijama (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 1/04).ZAKONI KOJI REGULIRAJU RAD MINISTARSTVA
 

 • Zakon o Županijskim ministarstvima i drugim organima Županijske uprave (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 4/98, 1/02, 4/07).
 • Zakon o Županijskoj upravi (˝Narodne novine HNŽ˝, br: 11/99).
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija HNŽ br: 647/06 na koji je Vlada HNŽ dala suglasnost aktom br: 01-1-02-923/06 od 31.05.2006.godine.