POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR IZ DJELATNOSTI OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

POTPISAN KOLEKTIVNI UGOVOR IZ DJELATNOSTI OSNOVNOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

Nakon što je na današnjem nastavku 84. sjednice Vlada dala saglasnost na Kolektivni ugovor, dr. sc. Rašid Hadžović, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona, u prisutnosti dr. sc. Nevenka Hercega, premijera Vlade HNK, sa Slavkom Laušem, predsjednikom Sindikata učitelja i Omerom Tipurom, predsjednikom Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja, potpisao je Kolektivni ugovor o pravima i obvezama poslodavaca i radnika iz djelatnosti osnovnog odgoja i obrazovanja.

Premijer Herceg istaknuo je kako samo dobra saradnja sa socijalnim partnerima i obostrano razumijevanje dovode do potpisivanja konkretnih dogovora.

„Visoko na ljestvici prioriteta ove Vlade je ulaganje u obrazovanje. Današnje potpisivanje Kolektivnog ugovora s predstavnicima Sindikata osnovnog obrazovanja je pokazatelj da  Vlada, na čijem sam čelu, ima sluha za socijalne partnere i njihove potrebe“, rekao je premijer Herceg dodavši kako se donošenjem Kolektivnog ugovora i rješavanjem pitanja organizacionih šema omogućava provedba daljih aktivnosti u vezi s početkom nove školske godine, osobito rješavanje problema oko 200 prosvjetnih radnika kojima je bilo upitno puno radno angažiranje.
„Dijalog i kompromis na kojem smo gradili i gradimo naš odnos sa socijalnim partnerima već je i ranije dao zapažene rezultate. Podsjetiti ću na to kako je budžetskim korisnicima samo za sudske presude iz radnih odnosa u mandatu ove Vlade isplaćeno deset miliona KM. Riješili smo i pitanje 130 prosvjetnih radnika koji su godinama radili honorarno, i to na način da su dobili ugovor za rad na neodređeno vrijeme“, rekao je premijer Herceg ističući kako su plate uvijek na računima prosvjetnih radnika i drugih budžetskih korisnika između 6. i 8. u mjesecu.
„Radimo i na pilot-projektu „e-učionice“ u koji smo krenuli s ciljem poboljšanja i osavremenjivanja nastavnog procesa, a preuzeli smo i obavezu finansiranja prevoza učenika, za što na godišnjoj razini izdvajamo tri milijuna KM“, dodao je predsjednik Vlade i naznačio da je Projektom energetske obnove, u što su do sada uložena značajna proračunska, donatorska i povoljna kreditna sredstva, u ovom mandatnom razdoblju obnovljeno ili izgrađeno više od 20 školskih objekata i školskih sportskih dvorana.
„Radost učenika i zadovoljstvo prosvjetnih radnika u novoobnovljenim školama dodatno nas ohrabruju da Projekt nastavimo i dalje do konačne obnove svih javnih objekata u HNK. Aktivnosti koje sam spomenuo, a koje su samo dio onoga što smo poduzeli kada je u pitanju poboljšanje uvjeta obrazovanja u HNK, potvrda su opredijeljenosti Vlade da našoj djeci osiguramo uvjete dostojne XXI. vijeka, a njihovim učiteljima, nastavnicima i profesorima dobre materijalne i statusne uvjete kako bi se u punom kapacitetu mogli posvetiti kvalitetnom poučavanju i obrazovanju učenika“, zaključio je premijer Herceg zaželjevši učenicima i prosvjetnim radnicima uspješan početak nove školske godine.

Ministar Hadžović istaknuo je zadovoljstvo današnjim potpisivanjem Kolektivnog ugovora kojim se prvi put nakon deset godina prosvjetnim radnicima u osnovnim školama omogućava povećanje plate.
„U sljedećih tri godine plata će biti uvećana ukupno 15%. Vjerujem u to kako naši prosvjetni radnici mogu biti zadovoljni jer se, uz povećanje plate, povećavaju i neka druga prava u sklopu Kolektivnog ugovora“, rekao je ministar Hadžović.
Zahvaljujući socijalnim partnerima na korektnoj saradnji i ostvarenoj visokom nivou razumijevanja, ministar Hadžović podsjetio je na to kako su pregovori i potpisivanje Kolektivnog ugovora samo dio ukupnih mjera koje se preduzimaju s ciljem poboljšanja stanja u obrazovanju.
„Slijede nam ostale aktivnosti, poput donošenja novih zakona, podzakonskih akata i drugih dokumenata usmjerenih na poboljšanje kvalitete našeg obrazovanja“, rekao je ministar Hadžović ujedno čestitajući svim učenicima i prosvjetnim radnicima početak nove školske godine.

 „U ovoj Vladi prvi puta smo imali saradnike koji su pokazali puno razumijevanje za specifičnosti osnovnoga obrazovanja. Mislim da možemo biti ponosni na učinjeno, jer smo nakon deset godina poboljšali materijalni status uposlenika u osnovnom obrazovanju. Nastava u osnovnim školama počinje bez bilo kakvih poteškoća, a to je osobito bitno za naše prvačiće i njihove roditelje, jer polazak djeteta u školu je poseban događaj“, rekao je Slavko Lauš, predsjednik Sindikata učitelja dodajući da ga raduje jer „smo Kolektivni ugovor dogovorili i potpisali bez radikalnih sindikalnih aktivnosti, a to je, svakako, velika zasluga premijera Hercega, ministra Hadžovića i Vlade Hercegovačko – neretvanskog kantona“.

Ističući zadovoljstvo današnjim činom potpisivanja Kolektivnog ugovora, Omer Tipura, predsjednik Sindikata osnovnog odgoja i obrazovanja rekao je da su pregovori vođeni u duhu dijaloga i obostranog razumijevanja.
„Zahvaljujem premijeru Hercegu, ministru Hadžoviću i Vladi na razumijevanju koje su pokazali. Tokom pregovora usaglasili smo naše stavove, te smo danas i potpisali Kolektivni ugovor na zadovoljstvo obje strane. Objedinili smo sva prava i obaveze svih zaposlenika u osnovnom obrazovanju “, rekao je gosp. Tipura.

Potpisivanju Kolektivnog ugovora prisutni su bili i ministri u Vladi HNK Ajdin Teletović i Stjepan Krasić.