Stručna služba Vlade

Stručna služba Vlade
Mirsada Šuta
Rođena 1.10.1956. godine u Jablanici. Osnovnu školu završila u Trebinju, a Gimnaziju i Pravni fakultet završila u Mostaru 1979. god. Profesionalno iskustvo: poduzeće „ALUMUNIJ“ d.d. Mostar; nevladine organizacije; županijski ured za pružanje pravne pomoći; Agencija za privatizaciju Hercegovačko-neretvanske županije. Od 2001. godine imenovana za tajnika Vlade HNŽ. Udana i majka dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski brojevi E-mail Fax
S.Radića 3a.
88000, Mostar
036/324-036 strucna.sluzba.vlade@gmail.com 036/324-037
Opis poslova

Stručna služba Vlade vrši stručne poslove za potrebe Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, predsjednika Vlade i radnih tijela Vlade koji se odnose na: stručne poslove za predsjednika; pripremanje i organiziranje sjednica Vlade i radnih tijela Vlade; pripremanje programa rada Vlade i drugih materijala po nalogu Vlade i praćenje izvršavanja tih materijala; izrada i praćenje izvršenja rješenja i drugih akata povezanih s kadrovskim poslovima iz nadležnosti Vlade (imenovanja, postavljenja, razrješenja i drugih poslova iz ove oblasti u nadležnosti Vlade; izrada i praćenje izvršenja zaključaka Vlade; neposredno prevođenje i osiguranje prevođenja pismenih tekstova na strane jezike i sa stranih jezika; lektoriranje zakona i drugih propisa i općih akata, analiza, izvještaja i drugih materijala koje Vlada donosi, odnosno razmatra ili dostavlja Skupštini Županije radi razmatranja i usvajanja; osiguravanje dokumentacijskih materijala i podataka od značaja za rad Vlade, predsjednika i članova Vlade; administrativno-tehničko i stručno operativne poslove, ukoliko vršenje tih poslova nije povjereno drugom tijelu odnosno organizirano na drugi način; brine o zaključcima, inicijativama i zastupničkim pitanjima upućenim Vladi; davanje stručnih mišljenja Vladi i njenim radnim tijelima; brine o sadržajnoj i formalnoj usklađenosti nacrta i prijedloga zakona, uredbi i drugih propisa sa stajalištem Vlade i o pravovremenom upućivanju istih nadležnom zakonodavnom tijelu. Stručnom službom rukovodi tajnik Vlade.