Predsjednik Vlade

dr.sc. Nevenko Herceg
Rođen u Ljubuškom, 23. kolovoza 1964. godine. Diplomirao (1989.) i magistrirao na Univerzitetu u Sarajevu 2001., a doktorsku disertaciju obranio na Sveučilištu u Mostaru 2003. godine. Na Sveučilištu u Mostaru izabran u zvanje docenta 2004., a u zvanje sveučilišnog izvanrednog profesora 2007. godine i redovitog profesora 2014. godine. Do sredine 1992. radio je na Univerzitetu u Sarajevu, a nakon čega obnaša više dužnosti u izvršnim, zakonodavnim i političkim tijelima vlasti: vijećnik u Općinskom vijeću Ljubuški i Novo Sarajevo, tajnik i doministar u Vladi HR HB, zastupnik Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH, savjetnik za gospodarstvo hrvatskog člana Predsjedništva BiH (2003.–2006.), glavni tajnik, savjetnik Predsjednika i pročelnik Izbornog stožera HDZ BiH (2007.–2015.), te federalni ministar okoliša i turizma (2007.–2011.). Od 2013. obnaša dužnost predsjednika Savjeta Vlade RH za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Od 1998. predaje na Sveučilištu u Mostaru, na kojem je stalno uposlen i član je Upravnog vijeća. Predavač je na Sveučilištu i Veleučilištu VERN u Zagrebu. Na Sveučilištu u Mostaru aktivno je sudjelovao u implementiranju Bolonjskog procesa, od dodiplomskog do poslijediplomskog doktorskog studija, a jedan je od inicijatora pokretanja novog Studija turizma i okoliša. Objavio više od sto znanstvenih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima, a urednik je većeg broja zbornika, monografija, priručnika i časopisa. U autorstvu i koautorstvu objavio je šest knjiga, od kojih je posljednja Okoliš i održivi razvoj izišla u dva izdanja Zagreb i Mostar (2013.). Organizator je i sudionik brojnih međunarodnih i domaćih znanstvenih i stručnih konferencija, konvencija, simpozija, skupova i studija, te pokretač i realizator brojnih projekata. Stručno usavršavanje prošao u SAD, Danskoj i Velikoj Britaniji. Aktivan je član znanstvenih, kulturnih, obrazovnih, športskih i inih udruga i organizacija. Bio je član Olimpijskog odbora BiH, a aktualni je do-predsjednik Rukometnog saveza BiH. Član je Hrvatskog društva za znanost i umjetnost BiH i stručni suradnik Hrvatske akademije za znanost i umjetnost BiH. Dobitnik je brojnih domaćih i međunarodnih priznanja, nagrada i odličja od kojih izdvajamo «Zlatnu povelju humanizma desetljeća u znak trajne zahvalnosti i poštovanja za humanistički rad», koju mu je 1994. dodijelila Internacionalna liga humanista (1994.), nagrade Europske fondacije turističkih novinara Povelja F.E.S.T. 2008., koja se dodjeljuje za osobite zasluge za razvitak turizma. Zlatnom turističkom ružom i Zlatnom turističkom krunom nagrađen je od bosanskohercegovačkih turističkih djelatnika za izniman doprinos razvitku i promoviranju bosanskohercegovačkog turizma (2009. i 2010.). Oženjen, otac troje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/449-020 036/449-030 N/A
Opis poslova predsjednika Vlade