VLADA: RADE BOŠNJAK DIREKTOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNŽ

VLADA: RADE BOŠNJAK DIREKTOR ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA HNŽ

Vlada Hercegovačko-neretvanske županije na danas održanoj XXII. sjednici  donijela je Rješenje o imenovanju direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije. Na razdoblje od četiri godine na mjesto direktora imenovan je Rade Bošnjak.

Vlada je, također, donijela Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja HNŽ.

 Iz resora zdravstva, donijete su odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova Upravnih vijeća u Službi za zapošljavanje HNŽ, Zavodu zdravstvenog osiguranja HNŽ, RMC „Dr.Safet Mujić“ Mostar, Općoj bolnici Konjic, Domu za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba Stolac, koje su sukladne Odluci Vlade o načinu obrazovanja i utvrđivanju visine naknada za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade HNŽ i rukovoditelja Županijskih tijela državne službe.

Iz Ministarstva unutarnjih poslova Vlada je danas usvojila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, kao i Odluku o usvajanju Informacije MUP-a o potrebi školovanja policijskih službenika i Odluku o davanju suglasnosti MUP-a HNŽ za školovanje i prijem kadeta u radni odnos. Također, Vlada je donijela Rješenje o imenovanju Policijskog odbora HNŽ.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada je prihvatila i u daljnju proceduru uputila Nacrt Zakona o javnom-privatnom partnerstvu u HNŽ. Također je usvojila Odluku o davanju suglasnosti na tekst Aneksa i Ugovora o koncesiji od 11.3.2011. godine zaključenog između Vlade HNŽ i JP Elektroprivreda BIH d.d. Sarajevo i Odluku o usvajanju Izvješća Ministarstva gospodarstva HNŽ o aktivnostima na prikupljanju podataka za Program javnih investicija u FBiH.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ Vlada je usvojila i : Odluku o unutarnjoj preraspodijeli novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2012. godinu u Planu korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u 2012. godini, Odluku o odobravanju nabave terenskog vozila za potrebe Županijskog stožera civilne zaštite, Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava utvrđenih Proračunom HNŽ  za 2012. godinu Upravi s pozicije „Transfer za Županijski stožer civilne zaštite“. Vlada je usvojila i Odluku o odobravanju jednokratne novčane pomoći Općini Neum za saniranje štete nastale od požara i Odluku o odobravanju jednokratne pomoći Općini Čapljina za saniranje štete u JP „Park prirode Hutovo blato“, te prihvatila Izvješće o procijenjenim štetama od poplava, požara i olujnog nevremena- tuče na području HNŽ za 2011. godinu.

Kako bi realizirala Odluku Vlade FBIH o korištenju roba iz federalnih rezervi, Vlada je danas usvojila Odluku o plaćanju troškova prijevoza odobrenih količina roba koje će putem Crvenog križa biti dostavljene socijalno ugroženim građanima na području HNŽ.