UTEMELJEN KRIZNI STOŽER MINISTARSTVA ZDRAVSTVA HNŽ

UTEMELJEN KRIZNI STOŽER MINISTARSTVA ZDRAVSTVA HNŽ

Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne  skrbi Hercegovačko-neretvanske županije utemeljilo je ovih dana, sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti FBiH, Krizni stožer za slučajeve većih incidentnih situacija. Stožer djeluje kada nije proglašeno stanje prirodne i druge nesreće, odnosno kada postoje događaji koji predstavljaju ozbiljnu prijetnju po zdravlje ljudi, te uzrokuju ili bi mogli uzrokovati veći broj žrtava koje nije moguće zbrinuti redovitom organizacijom rada zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika.

Predsjedatelj Kriznog stožera je ministar prim. dr. Mladen Bošković, a za članove imenovani su: Jadranko Burić, član Stožera Civilne zaštite HNŽ, dr. Davor Pehar, ravnatelj Doma zdravlja Mostar, prof. dr. sc. Ivan Vasilj, pomoćnik ministra, Huso Morić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo, prim. dr. Zlatko Guzin, ravnatelj RMC Mostar, te prim. dr. Ružica Biloš, iz KB Mostar (CUM).

Zadaća Kriznog stožera  je da, u većim incidentnim situacijama, upravlja i koordinira radom zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika, sve do trenutka kada nadležna tijela Županije proglase stanje prirodne i druge nesreće, kada ulogu upravljanja akcijama zaštite i spašavanja preuzima Županijski stožer civilne zaštite. Poseban naglasak stavljen je na preventivnu ulogu s ciljem sprečavanja i ublažavanja posljedica na zdravlje ljudi kod većih incidentnih situacija, te je Krizni stožer već poduzeo aktivnosti oko utvrđivanja preventivnih mjera u skladu s vjerojatnim opasnostima na terenu, te pripremi planova pripravnosti za moguće krizne situacije.