POTPISAN SPORAZUM O SUBVENCIONIRANJU NISKOTARIFNIH LETOVA

POTPISAN SPORAZUM O SUBVENCIONIRANJU NISKOTARIFNIH LETOVA

Dr. sc. Nevenko Herceg, predsjednik Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, Ljubo Bešlić, gradonačelnik Grada Mostara i Marin Raspudić, ravnatelj Zračne luke Mostar  potpisali  su Sporazum o subvencioniranju troškova nastalih pružanjem usluga izravnih letova niskotarifnog zrakoplovnoga prijevoznika Eurowings.

„Vlada HNŽ je u Proračunu za 2018. godinu osigurala 500.000 KM za subvencioniranje letova. Također,  obvezali smo se na to kako ćemo i u proračunima za razdoblje od 2019. do 2023. godine osigurati financijska sredstva za tu nakanu“, kazao je predsjednik Herceg nakon potpisivanja Sporazuma.

Vlada je dala suglasnost na Sporazum uzimajući u obzir činjenicu da Međunarodna zračna luka Mostar obavlja usluge od općeg ekonomskog interesa, te doprinosi mobilnosti građana i prometnom povezivanju Grada Mostara i Hercegovačko-neretvanske županije sa širim okruženjem.

Na današnjem potpisivanju Sporazuma nazočan je bio i Stjepan Krasić, ministar prometa i veza HNŽ.