OKRUGLI STOL O PROVEDBI PRESUDE "DVIJE ŠKOLE POD JEDNIM KROVOM"

OKRUGLI STOL O PROVEDBI PRESUDE "DVIJE ŠKOLE POD JEDNIM KROVOM"

 

Na poziv ministra prosvjete, znanosti, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanske županije, Zlatka Hadžiomerovića danas je u zgradi Vlade HNŽ održan okrugli stol na temu Implementacija Presude Općinskog suda Mostar a koja se odnosi na "Dvije škole pod jednim krovom".

Uz ministra Hadžiomerovića i njegove suradnike Okruglom stolu bio je nazočan šef Ureda OESS-a u Mostaru, Martinom Brooks, načelnik Općine Stolac, Stjepan Bošković, predstavnici zavoda za školstvo, predstavnici škola na koje se presuda odnosi, te predstavnici nevladinih udruga „Vaša prava BiH“ i „Fond otvoreno društvo BiH“.

„Presude suda se ne komentiraju i o njima se ne raspravlja, one se provode“, kazao je u izjavi za medije nakon održanog okruglog stola ministar Hadžiomerović, te dodao „ali mi moramo uvažiti sve specifičnosti ove Županije kao i potrebu da se u postupanje po spomenutoj presudi mora uključiti nekoliko institucija, jer ministarstvo prosvjete ne može samo donijeti odluku. Stoga potrebno je da se u postupanje po odluci suda uključi čitav niz vrlo bitnih čimbenika od školskih odbora i ravnatelja škola, djece i roditelja djece koja te škole pohađaju, općinskih vijeća i načelnika jedinica lokalne samouprave na čijem području su spomenute škole, te Vlada i Skupština naše Županije“.

„Stoga smo, a zbog složenosti ove problematike zatražili i upute od županijskog Ministarstva pravosuđa, lokalne uprave i samouprave, kao najpozvanijeg i najstručnijeg tijela kada su u pitanju pravne procedure da nam da smjernice kako i kojim putom trebamo ići da bi smo proveli presudu suda. Na žalost, iz spomenutog Ministarstva nismo dobili nikakve upute. Unatoč tome naša opredijeljenost da presudu suda realiziramo je neupitna i mi ćemo zajedno s svima koji u ovom procesu neizostavno moraju sudjelovati, nastaviti raditi na tom tragu,“ zaključio je ministar Hadžiomerović.

Predstavnici škola na koje se presuda odnosi kao i predstavnici školskih odbora i predstavnici roditelja čija djeca pohađaju spomenute škole, a koji su također nazočili okruglom stolu, istaknuli su kako je postojeće rješenje prihvatljivo i za njih i za njihovu djecu.