ODRŽANA 24. SJEDNICA VLADE HNŽ

ODRŽANA 24. SJEDNICA VLADE HNŽ

Na danas održanoj 24. sjednici Vlade HNŽ, Vlada je započela razmatranje Nacrta izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2012. godinu, te je, nakon izlaganja  ministara o financijskim potrebama i poteškoćama koje postoje u njihovim resorima, donesen Zaključak da se prijedlozi vezani za rebalans Proračuna iz svih tijela uprave prikupe u nekoliko sljedećih dana, nakon čega bi se na sjednici Vlade, koja će se održati krajem sljedećeg tjedna, nastavila rasprava o ovoj temi.

Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila i usvojila Uredbu o kriterijima, standardima i normativima u visokom obrazovanju u HNŽ, kojom se utvrđuju tehnički normativi, oprema za rad, pedagoški standardi i druge odredbe kojih se moraju pridržavati i ispunjavati visokoškolske ustanove na prostoru HNŽ.

Vlada je danas usvojila Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za pokretanje postupka nabave školskog pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih obitelji.

Iz resora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada je razmotrila i prihvatila  Izvješće o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2012.godinu. Također, razmotrena je i prihvaćena Informacija ovoga Ministarstva  o stanju u oblasti šumarstva na području HNŽ, poduzimanju mjera u sprečavanju nelegalne sječe šume, nelegalnog prometa šumskih drvnih sortimenata, kao i drugim protupravnim radnjama u šumi i na šumskom zemljištu, nakon čega su usvojeni i zaključci o poduzimanju mjera na sprječavanju bespravnih sječa i prometa drvnih sortimenata.

Vlada je na današnjoj sjednici razmotrila zamolbu sindikata poduzeća Rudar d.d. iz Konjica, te je, zbog teške situacije u kojoj se radnici nalaze, odobrila jednokratnu novčanu pomoć ovom sindikatu u iznosu od 10.000 KM.  

Na današnjoj sjednici donesena je i Odluka o formiranju Vijeća za konkurentnost i razvitak HNŽ, kao stalnog savjetodavnog tijela Vlade HNŽ, a u svrhu izvršenja Strategije razvitka malog i srednjeg poduzetništva u HNŽ za razdoblje 2012-2020. godine.