NAJAVA: XXV. SJEDNICA VLADE HNŽ

NAJAVA: XXV. SJEDNICA VLADE HNŽ

 

U utorak, 17. srpnja 2012. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije će, s početkom u 11.00 sati, održati XXV. sjednicu u velikoj dvorani zgrade Vlade HNŽ-a (Stjepana Radića br.3).

 

PREDLOŽENI DNEVNI RED XXV. SJEDNICE VLADE HNŽ

1.         Izvadak iz zapisnika sa 23. i 24. sjednice,

2.         Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2012. godinu,

3.         Zaključci o utvrđivanju Smjernica za izradu Nacrta Proračuna HNŽ za 2013. godinu,

4.         Razmatranje Organizacijske klasifikacije za Proračun i proračunske korisnike HNŽ za 2013. godinu,

5.         Razmatranje prijedloga partnerstva u okviru Američke agencije za razvoj s Udruženjem za poduzetništvo i posao LINK Mostar, 

6.         Davanje suglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji  Ministarstva unutarnjih poslova,

7.         Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustroju, načinu rada i sistematizaciji  radnih mjesta Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo,

8.         Prijedlog Akcijskog plana zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2012.-2017.godina,

9.         a) Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu mjerodavnosti Uredu

              predsjednika Vlade, 

b)         Rješenje o imenovanju Prizivnog vijeća Vlade HNŽ,

c)         Rješenje o utvrđivanju naknade za rad članova Prizivnog vijeća Vlade HNŽ,

10.       Rješenje o konačnom imenovanju Upravnog vijeća Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac,

11.       Rješenje o izmjenama i dopuni Rješenja o imenovanju Radne skupine za izradu Programa implementacije Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu u HNŽ.