NAJAVA: XXIV. SJEDNICE VLADE HNŽ

NAJAVA: XXIV. SJEDNICE VLADE HNŽ

U četvrtak, 05. srpnja 2012. godine u velikoj dvorani zgrade Vlade HNŽ-a (Stjepana Radića br.3) u 10,00 sati, održat će se XXIV. sjednica Vlade Hercegovačko-neretvanske županije.

PREDLOŽENI DNEVNI RED XXIV. SJEDNICE VLADE HNŽ-a

1.Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2012. godinu,
2.Zaključci o utvrđivanju Smjernica za izradu Nacrta Proračuna HNŽ za 2013. godinu,
3.Razmatranje Pravilnika o kriterijima, standardima i normativima u visokom obrazovanju u HNŽ,
4.Odluka o odobravanju sredstava Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi u svrhu izmirenja obveza iz 2011. godine,
5.Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva, rada i socijalne skrbi za pokretanje postupka nabave školskog pribora i školskih torbi za učenike iz socijalno ugroženih obitelji,
6.Odluka o povećanju prihoda i rashoda u Proračunu HNŽ za 2012. godinu Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na poziciji „Namjenska sredstava od naknada za šume“ za 2012. godinu,
7.Razmatranje Izvješća Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o planu i realizaciji proljetne sjetve za 2012.godinu,
8.a) Informacija Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede o stanju u oblasti šumarstva na području HNŽ, poduzimanje mjera u sprečavanju nelegalne sječe šume, nelegalnog prometa šumskih drvenih sortimenata kao i drugim protupravnim radnjama u šumi i na šumskom zemljištu,
b)Zaključak o poduzimanju mjera na sprječavanju bespravnih sječa i prometa drvnih sortimenata,
9.Odluka o formiranju Vijeća za konkurentnost i razvitak HNŽ kao stalnog savjetodavnog tijela Vlade HNŽ za razdoblje 2012.-2020.godina.