NAJAVA: XXIII. SJEDNICE VLADE HNŽ

NAJAVA: XXIII. SJEDNICE VLADE HNŽ

U četvrtak, 28. lipnja 2012. godine, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije će, s početkom u 11,00 sati, održati XXIII. sjednicu u zgradi Općine Stolac (salon).

PREDLOŽENI DNEVNI RED XXIII. SJEDNICE VLADE HNŽ-a

1.Izvadak iz zapisnika sa 21. i 22. sjednice,
2.Informacija o stanju u Ustanovi „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac (izvjestitelj načelnik Općine Stolac i v.d. ravnatelja),
3.a) Odluka o utvrđivanju visine osnovice za isplatu plaća svim korisnicima Proračuna HNŽ za mjesec srpanj 2012. godine,
b)Odluka o utvrđivanju visine naknade za topli obrok za mjesec srpanj 2012. godine svim korisnicima koji primaju plaću iz Proračuna HNŽ,
c)Odluka o privremenom obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Proračunu HNŽ za VII mjesec 2012. godine,
d)Odluka o isplati obveza iz srpnja 2012. godine iz prihoda ostvarenih u mjesecu kolovozu 2012. godine,
e)Odluka o utvrđivanju grantova za isplatu za VII mjesec 2012. godine,
f)Zaključak o usklađivanju rashoda sa prihodima za razdoblje 1.7.-31.7.2012. godine,
g)Odluka o isplati naknade za korištenje godišnjeg odmora iz Proračuna HNŽ za 2012. godinu,
4.Razmatranje Dokumenta okvirnog Proračuna HNŽ za razdoblje 2013.-2015.godine,
5.Razmatranje Smjernica ekonomske i fiskalne politike za 2013. godinu,
6.Razmatranje Organizacijske klasifikacije za Proračun i proračunske korisnike za 2013.godinu,
7.a) Odluka o preraspodjeli sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede sa pozicije „Namjenska sredstva vodoprivrednih naknada“ za 2012. godinu, planiranih u Proračunu HNŽ za 2012. godinu,
b)Odluka o izmjeni Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za 2012. godinu, planiranih u Proračunu HNŽ za 2012. godinu,
8.Odluka o utvrđivanju kriterija za imenovanje u upravna vijeća zdravstvenih ustanova u vlasništvu HNŽ,
9.a) Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja Fonda za okoliš,
b) Odluka o imenovanju privremenog Nadzornog odbora Fonda za okoliš,
c)Odluka o imenovanju privremenog Upravnog vijeća Fonda za okoliš,
10.Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju koordinatora za deminiranje na području HNŽ,
11.Odluka o odobravanju plaćanja računa poduzećima za izvršene usluge za vrijeme nastanka stanja prirodne nesreće na području HNŽ,
12.a) Razmatranje Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za procjenu šteta koje nastanu na materijalnim dobrima izazvanim djelovanjem prirodnim i drugih nesreća za 2011. godinu,
b)Rješenje o visini naknade za rad Županijskog povjerenstva za procjenu šteta za 2011. godinu,
13.Odluke o unutarnjoj preraspodjeli novčanih sredstava iz Proračuna HNŽ za 2012. godinu za Skupštinu HNŽ i Upravu za prognanike i izbjeglice.


NAPOMENA: Prije početka sjednice (10.50 sati) snimatelji i fotoreporteri mogu uzeti potrebne kadrove, a po završetku sjednice biti će upriličene izjave za medije.