NAJAVA: 26. SJEDNICA VLADE HNŽ

NAJAVA: 26. SJEDNICA VLADE HNŽ

 

U utorak, 28. kolovoza 2012. godine u 11.00 sati Vlada Hercegovačko-neretvanske županije će održati 26. sjednicu u velikoj dvorani zgrade Vlade HNŽ (Stjepana Radića br.3).

Dnevni red 26. sjednice Vlade HNŽ:

1.Informacija o požarima na području Hercegovačko-neretvanske županije,
2.Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima HNŽ,
3.Nacrt Zakona o izmjenama Zakona o rudarstvu HNŽ,
4.Nacrt Zakona o koncesijama Hercegovačko-neretvanske županije,
5.Razmatranje Izvješća o izvršenju Proračuna HNŽ za razdoblje 1.1.-30.6.2012. godine,
6.Odluka kojom se regulira stjecanje prava korištenja mineralnih sirovina za koje je utvrđeno porijeklo, a nije plaćena naknada, odnosno nije utvrđeno porijeklo,
7.Rješenje o imenovanju Radne skupine za izradu Zakona o Agenciji za privatizaciju i javno-partnerstvo u HNŽ,
8.Razmatranje Izvješća o radu Inspektorata Ministarstva gospodarstva za razdoblje 1.1.-30.6.2012. godine,
9.Razmatranje Informacije Ministarstva gospodarstva o stanju poduzetništva i obrta u HNŽ u 2011. godini,
10.Zaključak Vlade o saniranju problema s kojima se susreće Grad Mostar,
11.Odluka o davanju suglasnosti Upravnom vijeću za imenovanje ravnatelja Ustanove „Dom za socijalno i zdravstveno zbrinjavanje osoba sa invaliditetom i drugih osoba“ Stolac,
12.Odluka o plaćanju izvanrednih troškova poduzeću „Konjic trans“ d.d. Konjic s pozicije Ministarstva prometa i veza-Uprava za ceste,
13.Uredba o izmjeni i dopuni Uredbe o organiziranju službi zaštite i spašavanja HNŽ,
14.Odluka o otvaranju nove proračunske organizacije - 23010003 Izdaci iz namjenskih sredstava za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća,
15.Odluka o otvaranju podračuna u okviru Jedinstvenog računa riznice za sredstva ostvarena za vatrogastvo i zaštitu od požara,
16.Razmatranje Programa rada Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća HNŽ,
17.Rješenje o imenovanju Radne skupine u cilju realiziranje presude Općinskog suda u Mostaru, broj: 58 0 Ps 085653 11 Ps,
18.Rješenje o imenovanju privremenog Upravnog odbora JU „Veterinarski zavod HNŽ/K“,
19.Odluke o odobravanju plaćanja obveza Općinskom sudu u Mostaru iz Proračuna HNŽ za 2012. godinu,
20.Odluka o odobravanju izmirenja duga po računima iz 2011. godine Županijskom tužiteljstvu iz Proračuna HNŽ za 2012. godinu,
21.Odluka o odobravanju novčanih sredstava Županijskom javnom pravobraniteljstvu iz Proračuna HNŽ za 2012. godinu.