EUGEN ĆUBELA SA ŠEFOVIMA SLUŽBI CIVILNE ZAŠTITE

EUGEN ĆUBELA SA ŠEFOVIMA SLUŽBI CIVILNE ZAŠTITE

Eugen Ćubela, v.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanske županije danas je u dvorani zgrade Vlade održao radni sastanak sa šefovima svih službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo s područja Hercegovačko-neretvanske županije,  s ciljem razmatranja stručnih i drugih operativnih pitanja s vezom funkcioniranja sustava zaštite i spašavanja u HNŽ.
Na sastanku se razgovaralo o izradi Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu kao i o izradi Procjene ugroženosti Županije od požara te o izradi Plana zaštite od požara.
Sudionici sastanka najviše pozornosti posvetili su iznalaženju načina za  rješavanje pitanja vezanih za opremanje, obuku i djelovanje na terenu postojećih vatrogasnih postrojbi i vatrogasnih usluga, kao i načinu financiranja zaštite od požara i vatrogastva, s težištem na način financiranja od premija osiguranja, koja nisu dostupna vatrogasnim postrojbama i vatrogasnim udrugama.
Istaknuto je da je izrada Plana zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara u HNŽ-u  kao i formiranje službi zaštite i spašavanja te način njihovog organiziranja i djelovanja, od velike važnosti za Županiju.
Također je bilo govora i o drugim pitanjima koja su vezana za uspostavu sustava zaštite i spašavanja, a sve u vezi s uspostavom djelotvorne zaštite stanovništva i materijalnih dobara u slučaju prirodnih i drugih nesreća na području HNŽ.
''Znam za sve poteškoće i probleme s kojima se suočavate u vašem radu, ali vas danas želim ohrabriti kako će te u vremenu pred nama, u županijskoj Upravi za civilnu zaštitu i vatrogastvo, u mojim suradnicima i u meni osobno, imati istinske partnere na koje se uvijek možete osloniti kako bismo zajedničkim naporima odgovorili na sve izazove koji stoje pred nama'' kazao je Ćubela na kraju sastanka.