ĆUBELA SA SURADNICIMA POSJETIO OPĆINE ČAPLJINA, RAVNO I NEUM

ĆUBELA SA SURADNICIMA POSJETIO OPĆINE ČAPLJINA, RAVNO I NEUM

V.d. ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Eugen Ćubela s djelatnicima za civilnu zaštitu  i vatrogastvo Nastom Vidović i Asimom Zoljem, održao je jučer radno-konzultativne sastanke s načelnicima općina Čapljina, Neum i Ravno i šefovima službi za civilnu zaštitu  i vatrogastvo.

Cilj obilaska ovih općina jeste upoznavanje s trenutnom situacijom u pogledu dostignutog stupnja razvitka sustava zaštite i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća i njegova daljnja izgradnja uz stručnu i financijsku pomoć od strane županijskog  i federalnog nivoa, odnosno pronalaženje načina za uspostavljanje sustava zaštite i spašavanja u kome će općina, kao osnovni nosilac provođenja mjera zaštite  i spašavanja, pronaći način za efikasno organiziranje struktura zaštite i spašavanja (stožeri, službe, postrojbe civilne zaštite, općinski operativni centri civilne zaštite, te profesionalne i dobrovoljne vatrogasne postrojbe).

Financijska sredstva koja se u općinama prikupljaju na  temelju posebne naknade za zaštitu i spašavanje, koja je regulirana Zakonom o zaštiti  i spašavanju stanovništva i materijalnih dobara, nedovoljna su za opremanje organiziranih snaga civilne zaštite i vatrogasnih postrojbi, da bi one u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće mogle djelovati sukladno zakonu i podzakonskim aktima.

U razgovoru s načelnicima općina Ravno Andrijom Šimunovićem i Neuma Živkom Matuškom i općinskim šefovima službi za civilnu zaštitu i vatrogastvo Čapljine Petrom Krndeljom,  Ravnog Antom Vuletićem i Neuma Matom Matuškom,  postignut je dogovor da će se, sukladno zakonskoj proceduri, dio sredstava posebne naknade prikupljen na nivou HNŽ dostaviti općinama za opremanje organiziranih snaga zaštite i spašavanja, osnovanih na temelju procjena ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća, programa razvitka sustava zaštite i spašavanja, te planova zaštite i spašavanja.

Također, dogovoreno je da će Uprava za civilnu zaštitu  i vatrogastvo, zatražiti od Federalne uprave za civilnu zaštitu, što je ista sukladno donesenim zakonima i obvezna, pružanje financijske pomoći nerazvijenim općinama i općinama s manjim brojem stanovnika, a iste su u prethodnom periodu bile pogođene  prirodnim i drugim nepogodama (požari, poplave, suša, tuča  i dr.).