Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša

Ministar
Ajdin Teletović
Rođen je 6. srpnja 1980. u Mostaru. Osnovno i srednjoškolsko obrazovanje završio je u Jablanici nakon čega upisuje Fakultet političkih znanosti u Sarajevu. Na Odsjeku obrane i sigurnosti diplomirao je u akademskoj 2003./2004. godini nakon čega na matičnom fakultetu upisuje interdisciplinarni poslijediplomski studij. U razdoblju 2004.-2008. kao profesor radio je u JU Srednja škola Jablanica gdje predaje predmet Demokracija i ljudska prava. Od siječnja 2008. zaposlen je u Službi za zapošljavanje HNŽ Podružnica Jablanica, a u svibnju 2009. imenovan je za šefa Biroa rada. U rujnu 2015. imenovan je za ministra trgovine, turizma i zaštite okoliša u Vladi HNŽ. Član je Stranke demokratske akcije. Aktivno sudjeluje u društveno-političkom životu Općine Jablanica i Hercegovačko-neretvanske županije. Oženjen je i otac troje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Braće Fejića b.b.
88000 Mostar
036/552-311
036/551-823
036/552-806
036/552-922
info@mtto-hnz-k.ba
Opis poslova Ministarstva

MJERODAVNOST:

Sukladno članu 5. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o županijskim ministarstvima i drugim tijelima županijske uprave („Narodne novine HNŽ“, br. 4/07) Ministarstvo trgovine , turizma i zaštite okoliša obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

  1. unutarnju trgovinu u Županiji i ekonomske odnose s drugim županijama; balansiranje i praćenje snabdjevenosti Županije; trgovinsku politiku; praćenje i analiziranje roba na području Županije, sudjelovanje u kreiranju politike uvoza i izvoza u cilju zaštite proizvodnje unutar Županije; kontrolu cijena i usluga proizvoda sukladno zakonu; trgovinsku politiku i politiku zaštite domaće proizvodnje,
  2. kreiranje i provođenje politike županijskog turizma u cilju stvaranja i razvoja turističkih resursa; kreiranje politike i razvoja rekreativnih, rehabilitacijskih i drugih centara; turističko-promidžbenu djelatnost; ugostiteljstvo i poduzetništvo; ulaganje stranih osoba u domaće tvrtke iz oblasti turizma sukladno zakonu,
  3. zaštitu okoliša i zaštitu prirode; stručne i druge poslove u svezi s pribavljanjem, upravljanjem i korištenjem namjenskih financijskih sredstava iz fonda za zaštitu okoliša Federacije; financiranje i sufinanciranje objekata iz mjerodavnosti ministarstava; sudjelovanje u izradi projekata zaštite prirode sukladno zakonu,
  4. izradu nacrta zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti,
  5. upravno rješenje iz svoje mjerodavnosti,
  6. druge poslove koji mu se zakonom stave u obvezu ili mjerodavnost.

 

USVOJENI PROPISI:

-          Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti

-          Zakon o turističkoj djelatnosti

-          Zakon o turističkim zajednicama i unapređivanju turizma u HNŽ

-          Zakon o zaštiti okoliša

-          Zakon o zaštiti prirode

-          Zakon o zaštiti zraka

-          Zakon o upravljanju otpadom

-          Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja upisnika ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju i obrascu zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad ugostiteljskih objekata koji se ne kategoriziraju

-          Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i propisa gostiju

-          Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe

-           Pravilnik o djelatnostima, pogonima i postrojenjima koja mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišno dopuštenje

-          Pravilnik o rokovima za podnošenje zahtjeva za izdavanje okolišnog dopuštenja za djelatnosti, pogone i postrojenja koja imaju izdana dopuštenja prije stupanja na snagu Zakona o zaštiti okoliša

Službena stranica: http://www.mtto-hnz-k.ba