Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Ministar
Suad Hasandedić
Rođen 24.10.1951. godine u Mostaru. Po zanimanju diplomirani strojarski inženjer. Radio u zrakoplovnoj industriji Soko Mostar, Hercegovina autu d.d. i J.P. Komunalno d.o.o. na rukovodećim mjestima, te kao zastupnik u Skupštini HNŽ i gradski vijećnik Grada Mostara. Član SDA BiH.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Stjepana Radića 3,
88000 Mostar
036/324-324
036/312-189
036/312-190
NA mgpuhnk@tel.net.ba
Opis poslova Ministarstva

NADLEŽNOSTI MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA HNŽ

Obavljanje upravnih i drugih stručnih poslova koji se odnose na:

1. prostorno planiranje i uređenje prostora
2. utvrđivanje uvjeta uređenja prostora za objekte od važnosti za Županiju
3. donošenje propisa o korištenju lokalnog zemljišta uključujući zoniranje
4. praćenje stanja u građevinskoj operativi
5. stambeno i komunalno gospodarstvo
6. utvrđivanje stambene politike, uključujući donošenje propisa o uređivanju i izgradnji stambenih objekata
7. obnovu stambenog i komunalnog gospodarstva
8. održavanje stambenih zgrada i stanova na kojima pravo raspolaganja ima Županija
9. zaključivanje ekonomsko-financijskih sporazuma s drugim županijama uz suglasnost Ministarstva financija i Vlade Županije
10. utvrđivanje uvjeta za radove u zaštićenim dijelovima prirode
11. poslovi informatizacije prostora i okoline
12. koncepciju programa znanstveno-istraživačkog rada od značenja za prostorni i društveni razvitak Županije
13. izrada nacrta zakona i drugih propisa iz svoje oblasti
14. odlučivanje u drugostupanjskom upravnom postupku po žalbama iz svoje oblasti
15. inspekcijski nadzor u svim područjima svoje oblasti
16. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u ovlast.

U sastavu Ministarstva građenja i prostornog uređenja je Zavod za prostorno planiranje i zaštitu okoliša čija zadaća je:


1. planiranje, programiranje, projektiranje, korištenje, valorizacija i zaštita prostora i mjere za njihovo ostvarenje
2. izrada prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom sastavljeni u djelokrug Federacije i općine
3. izrada prostornog plana Županije
4. izrada programa uređenja građevinskog zemljišta

obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom