Ministarstvo gospodarstva

Ministar
Željko Laketić
Rođen 23.12.1961. godine u Mostaru. Osnovno i srednje obrazovanje završio u Mostaru, a zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“. Prije rata radio u privatnom sektoru. Od 1992. do 1995. godine bio pripadnik Armije R BiH, nakon čega nastavlja raditi u Vojsci F BiH na mjestu pomoćnika zapovjednika za pravne poslove. Od 2002. godine radi u Obavještajno – sigurnosnoj agenciji BiH, gdje je obavljao različite dužnosti. Oženjen i otac dvoje djece.

Kontakt podaci

Adresa Telefonski broj Fax E-mail
Husnije Repca bb (bivša zgrada OHR) 036/552-495 036/550-680 minprivrede@gmail.com
Opis poslova Ministarstva

Ministarstvo gospodarstva obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na:

  • industriju i rudarstvo,
  • geološka istraživanja eksploatiranje mineralnih sirovina,
  • raspodjela i distribuiranje energenta,
  • utvrđivanje bilanci proizvodnje ugljena i drugih industrijskih mineralnih sirovina,
  • ustupanje i pribavljanje materijalnih prava na tehnologiju i industrijsko vlasništvo,
  • praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera za njeno ostvarenje i unapređenje,
  • organiziranje energetske djelatnosti,
  • utvrđivanje i praćenje ostvarenja energetske bilance,
  • raspodjela i distribuiranje energije,
  • izgradnja, korištenje i održavanje energetskih objekata i postrojenja,
  • sustavno poticanje poduzetništva (obrtništvo i zadrugarstvo),
  • politiku zaštite domaće proizvodnje,
  • gospodarsku suradnju sa inozemstvom,
  • poticanje izvoza i stranih ulaganja,
  • izrada zakona i drugih propisa iz svoje mjerodavnosti,
  • rješavanje u upravnom postupku iz svoje mjerodavnosti, te drugi poslovi koji joj se zakonom stave u mjerodavnost.

   Službena stranica: www.privredahnk.gov.ba