VLADA ZAVRŠILA AKTIVNOSTI OKO KUPOVINE HOTELA ''ERO''

VLADA ZAVRŠILA AKTIVNOSTI OKO KUPOVINE HOTELA ''ERO''

Na današnjoj,  77. sjednici Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona je, usvajanjem Odluke o davanju saglasnosti na tekst Ugovora o kupovini Hotela „Ero“ i davanju ovlasti premijeru Vlade za potpisivanjem Ugovora, okončala aktivnosti pri kupovini Hotela „Ero“ u Mostaru za smještaj kantonalnih organa uprave. Također je, s ciljem osiguranja potrebnih sredstava, usvojila Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju koji će biti upućen u skupštinsku proceduru.  Članovi Vlade konstatirali su tokom rasprave kako će donošenjem današnjih odluka biti ostvareni prioritetni ciljevi Vlade - efikasniji rad, smanjenje troškova smještaja tijela i organa uprave, te omogućavanje građanima da na jednom mjestu dobiju sve potrebne usluge.

Vlada je, na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK, razmotrila Izvještaj o utrošenim sredstvima po Sporazumu o sufinansiranju projekta održivog odgovora s ciljem smanjenja ovisnosti u BiH koji je zaključen s Razvojnim programom Ujedinjenih nacija (UNDP). Također, odobrena su sredstva u iznosu 72.000,00 KM u svrhu nabavke lijeka metadona za potrebe Centra za prevenciju i vanbolničko liječenje ovisnika u Mostaru.

Usvojena je i Odluka o provođenju preventivnih, protuepidemijskih i DDD mjera za što je osigurano 140.000,00 KM. U raspravi je istaknuto kako je lani - nakon devet godina - prvi put izvršena sistemska deratizacija koju je u cijelosti obavio Zavod za javno zdravstvo HNK. Budući da se takav način pokazao vrlo uspješnim i finansijski prihvatljivim Zavod će i ove godine nastaviti taj posao. 

Također, usvojena je i Odluka o nabavci vakcina protiv gripe i bjesnoće u iznosu 40.600.00 KM.

Na današnjoj sjednici, na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, razmotren je Program utroška novčanih sredstava u iznosu 1.200.000,00 KM za novčane podrške u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji i prehrambeno-prerađivačkoj proizvodnji. Cilj Programa je podizanje proizvodnje na nivo samoodrživosti, povećanje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje, zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima i razvoj poljoprivrede koja je od značaja za turizam i ekologiju.

Na prijedlog Uprave za prognanike i izbjeglice usvojen je dio Programa utroška sredstava za 2018. godinu koji se odnosi na za skrb raseljenih lica i povratnika u iznosu 100.000,00 KM i pomoć u održivom povratku u iznosu 60.000,00 KM. Vlada je usvojila i Odluku o plaćanju troškova održavanja šest kolektivnih centara u kojima je smješteno 79 porodica odnosno 160 lica. Također, usvojena je Odluka o utvrđivanju visine iznosa uplate doprinosa za zdravstveno osiguranje raseljenih lica i povratnika u iznosu od 8,00 KM mjesečno po nositelju osiguranja, kao i Odluka o utvrđivanju visine naknade za podmirivanje troškova sahrane raseljenih lica i povratnika u iznosu od 700,00KM.

Na prijedlog Ministarstva privrede, Vlada je donijela Odluku o dodijeli koncesije za elektroenergetski objekt fotonaponske elektrane Stolac A, snage 149,04 kWp i Odluku o  produljenju Ugovora o koncesiji za eksploataciju mineralne sirovine šljunka na lokaciji „Jasenica-Duge njive“ Grad Mostar.

Nastavljajući aktivnosti na opremanju policije u HNK, Vlada je donijela Odluku o nabavci policijskog naoružanja u iznosu 338.500,00 KM.

Na prijedlog Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK usvojen je Plan utroška novčanih sredstava za zaštitu od požara i vatrogastvo u iznosu 32.354,68 KM. Sredstva će, uz ostalo, biti utrošena za nabavku vatrogasne opreme, stručno obučavanje i osposobljavanje vatrogasaca, te održavanje opreme i vatrogasnih sredstava. Također, Vlada je razmotrila Plan korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje u iznosu 808.184,49 KM koji će, uz ostalo, biti utrošeni na opremanje struktura civilne zaštite, provođenje mjera zaštite i spašavanja i preventivne mjere.

Na današnjoj sjednici razmotren je i usvojen Izvještaj o radu inspektorata Ministarstva privrede  za 2017. godinu. Tokom rasprave, Vlada je konstatovala kako se, zbog manjka broja inspektora, suočava s ozbiljnim izazovima kontrole zakonitosti rada u različitim područjima. Stoga je usvojila Odluku kojom je zadužila ministarstva koja imaju inspekcijske službe da pokrenu proces popunjavanja nedostajućeg inspekcijskog kadra.

Vlada je prihvatila Informaciju o procesu davanja odgovora na Upitnik Evropske komisije-povjerenstva. Tokom rasprave istaknuto je zadovoljstvo načinom na koji su, u skladu sa zadanim rokovima, ispunjeni zadatci stavljeni pred HNK u tom procesu.